Paulsen Elektro AS - Rehabilitering, Sikringsskap, Belysning, Varme, Nybygg

Vi forsøker å etterleve levering av høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at alle våre kunder skal bli 100% fornøyd med vårt arbeid. Vårt hovedfokus ligger i service og nyinstallasjon av elektriske anlegg for privatkunder og bedrifter. Vi kan også påta oss oppdrag med internkontroll. Ved ferdigstilling av arbeid mottar du en sluttkontroll og samsvarserklæring. Dette for å kvalitetssikre at installasjonen er i henhold til lover og forskrifter. Målsettingen for vår virksomhet er å skape økonomisk grunnlag for å utvikle et konkurransedyktig, faglig, teknisk og miljømessig selskap. Det betyr at vi strekker oss langt for å gi deg den beste løsningen for ditt behov, godt fulgt opp med råd og tips. At vi har en lojal og stabil kundekrets, tar vi som et tegn på at vi leverer godt håndverk.