Paulsen Elektro AS er en DSB godkjent elektroinstallatør. Vi har gode betingelser, lang erfaring og legger vekt på å levere “kvalitet til fornuftig pris”. Vi tilbyr ny installasjoner, service, feilsøking og el-kontroll i boliger, leiligheter, hytter, landbruk, næring og industri. Vi er løsningorienterte for å kunne gi kunden den beste løsning på oppdraget. Alt arbeid utføres fagmessig, kontrollert og dokumentert. Offentlig pålagt dokumentasjon, sluttkontroll og samsvarserklæring overleveres kunden, som ett bevis for en godkjent installasjon.